Alle henvendelser angående vaksiner krever legetime om ikke annet er avtalt med legen din. 

VAKSINER VED REISE

7 Fjell Legesenter tilbyr konsultasjon og veiledning ved utenlandsreiser der det er behov for vaksiner eller malariaprofylakse. Dette gjelder de fleste land utenfor Europa, men også enkelte land i Europa. Ofte er det behov for påfyll av barnevaksinasjoner, vaksine mot hepatitt og smittsom tarmsykdom/reisediare.

Vaksiner Folkehelseinstituttet – LENKE

HPV VAKSINE

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere. Vaksine får du på 7 Fjell legesenter.bilde-logo-hpv-2

Vi fullfører nå kun vaksineprogram som er påbegynt innen utgangen av 2018.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

HEPATITT B VAKSINE til pasienter med fastlege ved legesenteret

Det tilbys gratis hepatitt B vaksine til studenter i medisin, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag, jordmorfag, operasjonssykepleie og anestesisykepleie.

Fastlege må skrive resept på vaksiner og studentene betaler kun for legetime og vaksinesetting. Vaksinen er gratis.

INFLUENSAVAKSINE 

Det tilbys influensavaksine til pasienter i risikogruppe ved vårt legekontor.

Vi har vaksiner liggende.

For pasienter som ikke er i risikogruppe, men som likevel ønsker vaksine, kan be om resept på vaksine.

Informasjon på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/