Alle henvendelser angående vaksiner krever legetime om ikke annet er avtalt med legen din. 

VAKSINER VED REISE

7 Fjell Legesenter tilbyr konsultasjon og veiledning ved utenlandsreiser der det er behov for vaksiner eller malariaprofylakse. Dette gjelder de fleste land utenfor Europa, men også enkelte land i Europa. Ofte er det behov for påfyll av barnevaksinasjoner, vaksine mot hepatitt og smittsom tarmsykdom/reisediare.

Vaksiner Folkehelseinstituttet – LENKE

HPV VAKSINE

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere. Vaksine får du på 7 Fjell legesenter.bilde-logo-hpv-2

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. Vi fullfører nå kun vaksineprogram som er påbegynt innen utgangen av 2018.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

BCG VAKSINE

7 Fjell Legesenter tilbyr BCG vaksine.

De fleste unge som nå starter på et helsefagstudie er ikke vaksinerte mot tuberkulose. Siden sommeren 2009 har BCG-vaksinen ikke lenger vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet. En anbefaler fremdeles å BCG-vaksinere definerte risikogrupper, blant annet helsefagstudenter og helsepersonell som skal oppholde seg i områder med høy forekomst av tuberkulose eller skal jobbe med smittede pasienter.

HEPATITT B VAKSINE til pasienter med fastlege ved legesenteret

Det tilbys gratis hepatitt B vaksine til studenter i medisin, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag, jordmorfag, operasjonssykepleie og anestesisykepleie.

Fastlege må skrive resept på vaksiner og studentene betaler kun for legetime og vaksinesetting. Vaksinen er gratis.

INFLUENSAVAKSINE 

Det tilbys influensavaksine til pasienter i risikogruppe ved vårt legekontor.

Pasienter som ikke er i risikogruppe, men som likevel ønsker vaksine, har vi vaksiner liggende.

Informasjon på

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/