7 Fjell legesenter samarbeider med sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet, og Bergen Kommune. 7 Fjell legesenter ble opprettet i februar 2015 da det var for lite fastleger tilgjengelig for studenter i Bergen. sammen samarbeider også med Legene på Høyden.

 

Vi tilbyr time til sammen- medlemmer ved akutt sykdom for de som ikke har fastlege i Bergen.

For mere informasjon gå inn på www.sammen.no