Vi samarbeider med Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet og Bergen Kommune. 7 Fjell legesenter ble opprettet i februar 2015, fordi det var for lite fastleger tilgjengelig for studenter i Bergen.

Sammen samarbeider også med Legene på Høyden.

Vi tilbyr time ved akutt sykdom, også for de som ikke har fastlege i Bergen. Dette tilbudet kan benyttes av alle som betaler semesteravgift til Sammen, noe de aller fleste studenter i Bergen gjør.

Bestill time her

Se her for mer informasjon om helsetilbudet til Sammen