Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende allmennlege 155
E-konsultasjon  155
Sykebesøk på dagtid allmennlege 209
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49/36
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 56
Enkel pasientkontakt ved telefon/ brev som fører til sykmelding, rekvisisjon til røntgen og henvisning til spesialist  66
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 55

Ved ikke betalt konsultasjon vil det påløpe fakturagebyr på 70 kr. 

Du kan unngå fakturagebyr ved å betale regning  samme dag som din konsultasjon.

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:  
–  Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 63
–  Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 95
–  Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134
–  Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160/257
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad
Førerkortattest 550
Reisemedisinsk konsultasjon inklusiv en setting av vaksiner 550
Vaksinesetting 250
Enkel generell helseattest 500
Utfyllende helseattest med supplerende undersøkelser 1000
Andre attester etter avtale, minste pris 100