Bytte fastlege?

Du kan bytte fastlege via nett : www.helsenorge.no

eller via telefon: 800 43 573.

Vi vil oppfordre alle, spesielt studenter, til å ha fastlege der hvor de oppholder seg. Kommer du fra andre steder i landet og melder flytting til Bergen har du rett til å få tilbake din tidligere fastlege dersom du flytter innen 3 år. Dersom du ikke melder flytting til Bergen har du allikevel rett på fastlege i Bergen.