VAKSINER VED REISE

7 Fjell Legesenter tilbyr konsultasjon og veiledning ved utenlandsreiser der det er behov for vaksiner eller malariaprofylakse. Dette gjelder de fleste land utenfor Europa men også enkelte land i Europa. Ofte er det behov for påfyll av barnevaksinasjoner, vaksine mot hepatitt og smittsom tarmsykdom/reisediare.

Vaksiner Folkehelseinstituttet – LENKE

HPV VAKSINE

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere. Vaksine får du på 7 Fjell legesenter.bilde-logo-hpv-2

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

BCG VAKSINE

7 Fjell Legesenter tilbyr BCG vaksine.

De fleste unge som nå starter på et helsefagstudie er ikke vaksinerte mot tuberkulose. Siden sommeren 2009 har BCG-vaksinen ikke lenger vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet. En anbefaler fremdeles å BCG-vaksinere definerte risikogrupper, blant annet helsefagstudenter og helsepersonell som skal oppholde seg i områder med høy forekomst av tuberkulose eller skal jobbe med smittede pasienter.

HEPATITT B VAKSINE til pasienter med fastlege ved legesenteret

Det tilbys gratis hepatitt B vaksine til studenter i medisin, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag, jordmorfag, operasjonssykepleie og anestesisykepleie.

Fastlege må skrive resept på vaksiner og studentene betaler kun for legetime og vaksinesetting.

INFLUENSAVAKSINE 

Det tilbys influensavaksine til pasienter i risikogruppe ved vårt legekontor.

Pasienter som ikke er i risikogruppe, men som likevel ønsker vaksine, kan bestille time for resept.

Informasjon på

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/