7 Fjell legesenter samarbeider med sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet, og Bergen Kommune. 7 Fjell legesenter ble opprettet i februar 2015 da det var for lite fastleger tilgjengelig for studenter i Bergen. sammen samarbeider også med Legene på Høyden.

 

Vi tilbyr time til sammen– medlemmer ved akutt sykdom uten fastlege

 

sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) dekker legeutgifter som overstiger kr. 500 i løpet av 1 år.

 

For mere informasjon gå inn på www.sammen.no