Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende allmennlege 152
Sykebesøk på dagtid allmennlege 205
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 48/35
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 54

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
–  Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 60
–  Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 90
–  Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 127
–  Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 170
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 152/249
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

 

Førerkortattest 550
BCG vaksine 400
Reisemedisinsk konsultasjon inklusiv setting av vaksiner 550
Vaksinesetting 150
Enkel generell helseattest 500
Utfyllende helseattest med supplerende undersøkelser 1000
Andre attester etter avtale, minste pris 100